Κοινωνική Ασφάλιση

Το Γαλλικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

1) Τον βασικό (κύρια ασφάλιση)

2) Τον συμπληρωματικό (επικουρική ασφάλιση) και

3) Τον υπερσυμπληρωματικό

Κύρια ασφάλιση

Πλήρη σύνταξη γήρατος χορηγείται στο 60ο έτος της ηλικίας μετά από 40 έτη ασφάλισης.

Στο ίδιο όριο ηλικίας δηλ. στο 60ο έτος χορηγείται μειωμένη σύνταξη γήρατος σε όσους δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 40 έτη.

Υπό προϋποθέσεις χορηγείται σύνταξη σε άτομα άνω των 65 ετών, που δεν έχουν βιοποριστική ικανότητα. Με δεδομένα τα κοινά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών το σύστημα παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα στην προσαύξηση των ετών ασφάλισης των μητέρων π.χ. για ένα παιδί δύο επιπλέον έτη ασφάλισης.

Τα τελευταία 30 χρόνια επειδή έχει μειωθεί η βιομηχανική δραστηριότητα δεν υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ταμεία ορισμένων επαγγελματικών κατηγοριών όπως των ανθρακωρύχων, που δεν είναι βιώσιμα, αφού δεν έχουν έσοδα χορηγούν ως βοήθημα πρόωρη σύνταξη από το 50ο έτος της ηλικίας μέχρι το 60ο έτος, στο οποίο χορηγείται η κανονική σύνταξη. Οι συντάξεις όμως αυτές δεν χρηματοδοτούνται από το Γενικό Ταμείο, αλλά από το ίδιο το Κράτος.

Σε όλα τα άτομα, που δεν συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χορηγείται μία γενική σύνταξη, το ύψος της οποία ανέρχεται στο ποσό των 500€ το μήνα, ποσό που αποτελεί και το δείκτη ασφαλείας. Κάθε ταμείο χορηγεί ως σύνταξη μια ελάχιστη παροχή π.χ. το ταμείο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα χορηγεί ως σύνταξη το μισό του ελαχίστου μισθού ενός ενεργού μισθωτού.

Στο 60ο έτος της ηλικίας ο ασφαλισμένος που έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης παίρνει ως σύνταξη το 50% του μέσου ετήσιου μισθού. Από ηλικία 60 – 65 ετών, εφόσον δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως σύνταξη παίρνει από 50% - 25% του μέσου ετήσιου μισθού του.

Ανώτατο ποσό σύνταξης αναπηρίας είναι το 30% του μέσου συντάξιμου μισθού.

Το σύστημα συνταξιοδότησης είναι αναλογικό του μισθού βάσει του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και της διάρκειας της μισθωτής υπηρεσίας. Λαμβάνονται δε υπόψη τα 25 καλύτερα χρόνια της εργασίας του μισθωτού.

Σημειώνεται ότι οι δημόσιοι Υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται ανεξάρτητα από όριο ηλικίας με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και με ανώτατο όριο ασφάλισης τα 37,5 χρόνια, τα οποία θα αυξηθούν μέχρι να γίνουν 40 χρόνια. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται ο μέσος όρος του μισθού του τελευταίου εξαμήνου.

Επικουρική ασφάλιση

Η επικουρική ασφάλιση στη Γαλλία είναι υποχρεωτική και καλύπτει όλους τους εργαζομένους.

Υπάρχουν πολλοί φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι οποίοι οργανώνονται αφενός σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για την ασφάλιση των στελεχών και αφετέρου με το καθεστώς ασφάλισης που ισχύει για τους εργάτες.

Τα Επικουρικά Ταμεία χορηγούν σύνταξη, η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, τις καταβληθείσες εισφορές και το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων που είναι το 60ο έτος.

Ειδικότερα οι ετήσιες εισφορές μετατρέπονται σε μονάδες και η σύνταξη υπολογίζεται από τον αριθμό των μονάδων αυτών χ την αξία τους τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η διαχείριση των φορέων αυτών γίνεται από τους Κοινωνικούς εταίρους.

Υπερσυμπληρωματική ασφάλιση

Εκτός από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση υπάρχει και καθεστώς ασφάλισης σε προαιρετική βάση η υπερσυμπληρωματική, σε επίπεδο επιχείρησης ή ομάδας εργαζομένων, του οποίου η διαχείριση είτε είναι αυτόνομη, είτε έχει ανατεθεί σε ασφαλιστικές εταιρίες.

Η ασφάλιση αυτή αφορά κυρίως μικρό αριθμό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και τόσο οι εισφορές όσο και οι παρεχόμενες συντάξεις και τα επιδόματα είναι σε χαμηλότερη βάση σε σχέση με την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση.

Παροχές ασθενείας

Οι χρόνιες παθήσεις και τα βαριά περιστατικά ασθένειας καλύπτονται από τους φορείς στο 100%. Οι μεσαίας κατηγορίας τέτοια περιστατικά καλύπτονται στο 62 – 65% και για ελαφρές περιπτώσεις ο ασθενής πληρώνει μόνο 10% συμμετοχή στις δαπάνες ασθένειας.
Επιδόματα ασθενείας

Υπάρχει πλαφόν εισοδήματος για τα επιδόματα ασθενείας. Από 2.000 – 2.400€ ο ασθενής παίρνει το 50% για επίδομα ασθένειας.

Read 39863 times
Rate this item
(0 votes)
Χριστίνα Ρούζιου

Η Χριστίνα Ι. Ρούζιου είναι Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (2004). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 'Γεωπληροφορική' στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου της Αθήνας. Είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και διεξάγει έρευνα για το Brain Drain στην Ελλάδα.

Website: www.rouziou.com

Visitors

Today179
Yesterday384
This week2514
This month9948
Total380399

Sunday, 29 May 2016 15:13

Gallery

Contact

Χριστίνα Ρούζιου

rouziou
τηλ 6944147375
xrouziou@gmail.com

JoomShaper